พยาบาล รพ.นครพิงค์ ใช้ "น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว"เช็ดตัวลดไข้ให้เด็ก ได้ผลดี ไข้ลงเร็วขึ้น [17 ส.ค.57]
เขตสุขภาพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จัดระบบการส่งต่อทารกแรกเกิด ลดการเสียชีวิตได้ผลดี [17 ส.ค.57]
เชิญเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสุขภาพหัวใจเขตล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 [5 มิ.ย.57]
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 [28 กพ.57]
 
 
                    นครพิงค์เมลล์
                    โปรแกรม MIS
                    สารถึงผู้อำนวยการ
                    ติดต่อโรงพยาบาล
                    คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ
                    ในเมนูติดต่อโรงพยาบาล
                    รายงานประจำปี 2555
 งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์
 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือ
 ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
 เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิด
 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อนสอน
 โรคและภัยสุขภาพ
 เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
 ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
 โรคหลอดเลือดสมอง
 รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
 รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
 ชมรมนักกายภาพบำบัด
 จังหวัดเชียงใหม่
                    ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน
                    ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต.
                    ระบบกรอกข้อมูล IS
                    และ Thai Refer
                    รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน
                    ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
                    ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
                    LAB ONLINE NKP
                   Up To Date
E-Database
User Guide
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 869537
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com