ขอเชิญร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิินิก รพ.นครพิงค์ [1 ธ.ค.57]
พยาบาล รพ.นครพิงค์ ใช้ "น้ำอุ่นผสมน้ำมะนาว"เช็ดตัวลดไข้ให้เด็ก ได้ผลดี ไข้ลงเร็วขึ้น [17 ส.ค.57]
เขตสุขภาพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด จัดระบบการส่งต่อทารกแรกเกิด ลดการเสียชีวิตได้ผลดี [17 ส.ค.57]
เชิญเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสุขภาพหัวใจเขตล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 [5 มิ.ย.57]
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ประจำปี 2557 [28 กพ.57]
 
 
                    นครพิงค์เมลล์
                    โปรแกรม MIS
                    สารถึงผู้อำนวยการ
                    ติดต่อโรงพยาบาล
                    คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ
                    ในเมนูติดต่อโรงพยาบาล
                    รายงานประจำปี 2555
 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือ
 ภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
 เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิด
 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อนสอน
 โรคและภัยสุขภาพ
 เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์
 ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน
 โรคหลอดเลือดสมอง
 รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย
 รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ
 ชมรมนักกายภาพบำบัด
 จังหวัดเชียงใหม่
เว็บเพจหน่วยงาน      
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม งานวิจัยและวารสาร รพ.นครพิงค์์
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ห้องสมุด
กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ศูนย์จองห้องพิเศษ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ลิงค์อื่นๆ    
E-Database
User Guide
รพ.นครพิงค์ สาขาศรีดอนไชย ชมรมนักกายภาพบำบัด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่
รพ.นครพิงค์ สาขาสุเทพ ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่อนสอน
โรคและภัยสุขภาพ ระบบนัดผู้ป่วย รพ.สต. ระบบกรอกข้อมูล IS  และ Thai Refer
เพื่อนใจวัยใส รพ.นครพิงค์   รายงานการส่งต่อผู้ป่วยผ่าน ระบบ Thai Refer จ.เชียงใหม่
ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน LAB ONLINE NKP ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
โรคหลอดเลือดสมอง Up To Date  
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 883019
[นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553]
 

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com