เกี่ยวกับโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
ทำเนียบผู้อำนวยการ
ผังโครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ที่ตั้ง/แผนที่การเดินทาง
หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์
   
หน้าแรก > เกี่ยวกับโรงพยาบาล > หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์
      กรุณากดหมายเลขโทรศัพท์ 0-5399-9200 ต่อด้วย หมายเลขสี่หลัก ในตารางด้านล่างนี้ค่ะ
 
๐ อาคารอำนวยการ Tel.
จุดคัดกรอง 1150
ทันตกรรม 9271
ศูนย์แรก-รับ #1 1155,9293
เวชระเบียน #2 1152-9249
OPD #4 1153-1154
โรคเรื้อรัง #7 1193
OPD uro #9 1156
เภสัชกรรม #10 1157,1184,9208
OPD #13 2324
อายุรกรรม #14 1159
สังคมสงเคราะห์ #15 9229-9230
อาชีวเวชกรรม #16 9274
ตรวจสุขภาพ #18 2263
หู คอ จมูก #23 2290
ผู้อำนวยการ 9204
ห้องพักแพทย์ 9232-1183
รองแพทย์ 9202
ฝ่ายการพยาบาล 9206
งานประชาสัมพันธ์ 1169
ห้องสมุด 1181
ศูนย์ HIV 1179
IC 1178
๐ อาคารอุบัติเหตุ Tel.
รปภ. 1182
Call center 1176-9252
EMS 1169-9219
ER 1105-1106
OR เล็ก 9278
ห้องสังเกตุอาการ 1109
ห้องการเงิน 101 1107,1112 , 2315,2316
จ่ายยา 1104
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1116,1117,9214,9272
ICU ศัลย์ 1110
ห้องเฝือก 1113
X-ray #114 1115
ห้องฉีดยา ทำแผล 1118
OPD Ortho 1111
Operator กด 0
ธนาคารเลือด 1108
ห้องผ่าตัด OR 9276-9898
วิสัญญี 1114-9278
อุบัติเหตุ 1 1125
อุบัติเหตุ 2 9228
ICU Nureo  
พิเศษ อบ. 1185-1132
ศูนย์สลายนิ่ว 1131
อาคารพัสดุ Tel.
พัสดุ 3300-3301
รองบริหาร 6410
พัสดุ 3333-9292
การเงิน 9237-2233
การบัญชี 9242-3311
ธุรการ 3353
งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -
อาคารโภชนาการ Tel.
โภชนาการ 3309
ชั้นลอย 1118
อาคารจ่ายกลาง Tel.
จ่ายกลาง 3312-3313
เวชนิทัศน์ 3315-3316
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 9217
การเจ้าหน้าที่ 3314-2311
อาคารซักฟอก Tel.
ซักฟอก 3321
เวชกรรมสังคม 3324-9125
PCU 2318-2319
อาชีวเวชกรรม 9216
ศูนย์ประกันฯ 9212-3323
อื่นๆ Tel.
แพทย์แผนไทย 2273-2274
งานสนาม 3335
ซ่อมบำรุง 3317-3318
ยานพาหนะ 3320-3327
ศูนย์เปล 1103
x-ray Tel.
รังสีวิทยา CT #6 2289-2287
รังสีวิทยา #22 2289
เจาะเลือด 12 2248
ห้องคลอด 2291-9260
ตึกผลิต Tel.
คลังยา 2282
ผลิตยา 2281-2280
Acute care -
อาคารชันสูตร Tel.
สำนักงานเทคนิคการแพทย์ 2277
เคมีคลินิก 2271
โลหิตวิทยา 2272
เซลล์วิทยา 2270
ภูมิคุ้มกันวิทยา 2269
จุลชีววิทยา 2268
กิจกรรมบำบัด 2285
กายบำบัด 9282
กายอุปกรณ์ 2284
อาคาร 1 Tel.
CCU 2200
Cath Lab 2203
การเงิน 1/2 2214
จ่ายยาใน 1/2 2210-2211
กุมารเวชกรรม 2206
หลังคลอด 2323-2213
ผู้ป่วยพิเศษ 1/4 2217
ผู้ป่วยพิเศษ 1/5 2247
อาคาร 2 Tel.
NICU2 2333
NICU1 2313
PICU 9243
ห้องพักแพทย์ กุมาร 2249
กระดูกหญิง  
ศัลยกรรมยูโร  
อาคาร 3 Tel.
Sub ICU 2251-2327
ICU Med 9234-9265
หน่วยตรวจหัวใจพิเศษ 2237
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2253
อายุรกรรมชาย 2 2254-2330
อายุรกรรมชาย 1 2255
ติดเชื้อ 3/4 2300
อาคาร 4 Tel.
OPD สูติ-นรีเวช 9287
การเงินผู้ป่วยนอก 2 2266
OPD กุมารเวชกรรม 9286
จ่ายยาผู้ป่วยนอก 2 2279
ศัลยกรรมชาย 2 2267
อาคาร 5 Tel.
ส่องกล้อง 9288
ไตเทียม 2262-2311
คลินิกทรวงอก 2314
อาคาร 6 Tel.
สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ 2299
พิเศษ 6/1 6411
การเงิน 6/2 6423-6419
ห้องยาใน 2 6416
พิเศษ 6/2 6412
พิเศษ 6/3 6413
จิตเวช #19 1164-1165
อาคาร 7 Tel.
กระดูกหญิง 2401
กระดูกชาย 2402
OPD จักษุ 7/3 2424
หอผู้ป่วยจักษุ 7/3 2403
ผู้ป่วยพิเศษ 7/4 2404
ผู้ป่วยพิเศษ 7/5 2405
อาคาร 8 Tel.
OPD ศัลยกรรม 2809
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 2889
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ 2811
ศัลยกรรมชาย 1 2802
ศัลยกรรมหญิง 2803
อายุรกรรมหญิง 1 (8/4) 2804
อายุรกรรมหญิง 2 2828
พิเศษอายุรกรรม 8/6 2806
พิเศษอายุรกรรม 8/7 2807

copyright © 2014 : Nakornping Hospital

โรงพยาบาลนครพิงค์ :: 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา  ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 0-5399-9200   โทรสาร: 0-5399-9221   E-mail: nkp-hospital@live.com