E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มลูกศิษย์​ ท่านพระครู​วินัย​ธร รักศักดิ์ วัดป่าธรรม​แสง​ทอง มอบเงินเพื่อซื้อรถเข็นจำนวนเงิน 130,500 บาท

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คุณวันชัย เตชะเวชนุกูร พร้อมคณะ บริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รพ.นครพิงค์รับมอบเงินผ้าป่าวันแรงงานแห่งชาติ​ ปี​ 2562​ จาก​ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ พร้อมคณะ​ ณ วัดลัฎฐิวันเชียงใหม่ จำนวน​ 444,000 บาท

ดูรายละเอียด >

รพ.นครพิงค์รับบริจาคหน้ากากอนามัย(เด็ก)จาก AMEFA ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6,000 ชิ้น และคุณวิทยา กาวิโล จำนวน 200 ชิ้น

ดูรายละเอียด >

คุณปัณณพัฒน์ วงศ์จิรเมธา บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 53 ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลมอบให้ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการต่อไป

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 หลวงปู่ไม​ อินท​สิริ​ วัดป่าเขาภูหลวง​ จ.นครราชสีมา​ เมตตาบริจาคปัจจัย​กฐิน​ จำนวน​ 5 ล้านบาท​ เพื่อสร้างหอผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ​ โรงพยาบาลนคร​พิงค์​

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพีระวัฒน์​ อริยทรัพย์​ (Super Richy), คุณฌอน บูรณะหิรัญ​ พร้อมคณะ​บริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบพิเศษ​สำหรับเด็ก​ มูลค่า​ 1,000,000​ บาท​ และเงินสดจำนวน​ 13,432 บาท

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นพ.ธรณี กายี พร้อมคณะพยาบาลตรวจคัดกรอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พระภิกษุ ฆราวาส วัดป่าดาราภิรมย์

ดูรายละเอียด >

1 ปี ก้าวคนละก้าว
จากเงินที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคให้กับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อ 1 ปีที่แล้วนั้น ได้แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมาย และได้นำกลับมาใช้ดูแล พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หลาน ของท่านแล้วในวันนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ขอขอบคุณคุณตูน บอดี้สแลม โครงการก้าวคนละก้าว ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทั่วประเทศ สำหรับการบริจาคและกำลังใจที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณด้วยหัวใจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามภารกิจของหน่วยงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ดูรายละเอียด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved