E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการวรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์

ดูรายละเอียด >

RUN4HEART "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" ครั้งที่ 2 เพื่อ รพ.นครพิงค์ 2561
วันอาทิตย์ ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
"รายได้เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์"

ลงทะเบียน >

นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ดูรายละเอียด >

นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมคณะกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการพยาบาล กองการพยาบาล ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม C71 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์

ดูรายละเอียด >

ร้านกฤษณา พานิช โดยคุณแม่วันดี ลงกานี และครอบครัว บริจาครถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ จำนวน 6 คัน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ดูรายละเอียด >

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องในโอกาสงานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) ถวายแด่องค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป จากพระครูธรรมวิวัฒน์คุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด >

พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่งและคณะ ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แด่ รพ.นครพิงค์ 15,000 บาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ดูรายละเอียด >

พญ.วิณิตา วาจาเที่ยง แพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 6,000 บาท โดยมีนายนรินทร์ เอมกลิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประจำวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น.

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริเวณรพ.ดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (DustBoyH 003) ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดฯที่ตั้งอยู่ใกล้ รพ.นครพิงค์มากที่สุด พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี < ดูรายละเอียด >

รายงานทั้งหมด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved