E-mail: nkp-hospital@live.com | Call: : 053999200 | Fax : 053999221  
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

"นครพิงค์ฮ่วมใจ๋ ดำหัวปี๋ใหม่ ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์" ปี 2560

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ บ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

ดูรายละเอียด >

โรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล

โรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Re-accreditation ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 - 30 พฤษภาคม 2562

ดูรายละเอียด >

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประจำวันศุกร์ที่ 2ุุ6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง < ดูรายละเอียด >

รายงานทั้งหมด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved