E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

เมื่อวันที่​ 18 มิ.ย.2562 หลวงตาเชาว์ พระณัธสร คุณธัมโม สำนักสงฆ์สัมมานะ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมตตามอบ Wheelchair จำนวน1คัน พร้อมผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมี นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการ และคณะ รับมอบ

เมื่อวันที่​ 2 มิถุนายน​ 2562​ คุณพ่อเอี่ยวฮุย แซ่บู้ คุณแม่ยัง แซ่เล้า พร้อมคณะ บริจาคเครื่องฟอกไต จำนวน 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมี นพ.พันธพงศ์ ตาเรืองศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะ รับมอบ

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่​ 13 มิถุนายน​ 2562​ พ่อครูไพบูลย์ คุณแม่คำแปง อินต๊ะผัด พร้อมบุตรหลาน บริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่​ 6 มิถุนายน​ 2562​ พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอาจารย์ ดร.สมเจตน์ เวียงนนท์ จินฺตากโร เมตตามอบล้อเข็น Wheelchair จำนวน ๒๐ คัน

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กลุ่มลูกศิษย์​ ท่านพระครู​วินัย​ธร รักศักดิ์ วัดป่าธรรม​แสง​ทอง มอบเงินเพื่อซื้อรถเข็นจำนวนเงิน 130,500 บาท

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คุณวันชัย เตชะเวชนุกูร พร้อมคณะ และคุณณรงค์-คุณสุนทรี ชลสายพันธ์ และคุณสมชาย-คุณเสงี่ยมจิต สุขไพศาล บริจาคเครื่องฟอกไตเทียม จำนวน 2 เครื่อง

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 รพ.นครพิงค์รับมอบเงินผ้าป่าวันแรงงานแห่งชาติ​ ปี​ 2562​ จาก​ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ พร้อมคณะ​ ณ วัดลัฎฐิวันเชียงใหม่ จำนวน​ 444,000 บาท

ดูรายละเอียด >

รพ.นครพิงค์รับบริจาคหน้ากากอนามัย(เด็ก)จาก AMEFA ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6,000 ชิ้น และคุณวิทยา กาวิโล จำนวน 200 ชิ้น

ดูรายละเอียด >

1 ปี ก้าวคนละก้าว
จากเงินที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคให้กับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อ 1 ปีที่แล้วนั้น ได้แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมาย และได้นำกลับมาใช้ดูแล พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หลาน ของท่านแล้วในวันนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ขอขอบคุณคุณตูน บอดี้สแลม โครงการก้าวคนละก้าว ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทั่วประเทศ สำหรับการบริจาคและกำลังใจที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณด้วยหัวใจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามภารกิจของหน่วยงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ดูรายละเอียด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved