E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง Donkaew Mini Marathon 2019 ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.00 น.เป็นต้นไป​

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 หลวงปู่ไม​ อินท​สิริ​ วัดป่าเขาภูหลวง​ จ.นครราชสีมา​ เมตตาบริจาคปัจจัย​กฐิน​ จำนวน​ 5 ล้านบาท​ เพื่อสร้างหอผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ​ โรงพยาบาลนคร​พิงค์​

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพีระวัฒน์​ อริยทรัพย์​ (Super Richy), คุณฌอน บูรณะหิรัญ​ พร้อมคณะ​บริจาคเครื่องช่วยหายใจแบบพิเศษ​สำหรับเด็ก​ มูลค่า​ 1,000,000​ บาท​ และเงินสดจำนวน​ 13,432 บาท

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นพ.ธรณี กายี พร้อมคณะพยาบาลตรวจคัดกรอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่พระภิกษุ ฆราวาส วัดป่าดาราภิรมย์

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ผอก.รพ.นครพิงค์กล่าวเปิดการแข่งขันงัดข้อชิงแชมป์นครพิงค์ ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผอก.รพ.นครพิงค์เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล รพสต.บ้านขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม

ดูรายละเอียด >

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กลุ่มเซ็นทรัลสนับสนุนถุงผ้า ใส่ยาให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์

ดูรายละเอียด >

1 ปี ก้าวคนละก้าว
จากเงินที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคให้กับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อ 1 ปีที่แล้วนั้น ได้แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมาย และได้นำกลับมาใช้ดูแล พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หลาน ของท่านแล้วในวันนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ขอขอบคุณคุณตูน บอดี้สแลม โครงการก้าวคนละก้าว ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทั่วประเทศ สำหรับการบริจาคและกำลังใจที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณด้วยหัวใจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามภารกิจของหน่วยงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ดูรายละเอียด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved