E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.
Palliative care run @Chiangmai 2019 วิ่งด้วยใจเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562
แบ่งเป็น
- มินิมาราธอน 10 กม. ค่าสมัคร 299 บ.
- ฟันรัน 3.8 กม. ค่าสมัคร 299 บ.
โดยท่านจะได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญ Finisher เมื่อเข้าเส้นชัย (ไม่มีการแข่งขัน)
เปิดรับสมัคร 1-24 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ดูรายละเอียด >
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียด >

1 ปี ก้าวคนละก้าว
จากเงินที่ทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคให้กับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เมื่อ 1 ปีที่แล้วนั้น ได้แปรเปลี่ยนเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆมากมาย และได้นำกลับมาใช้ดูแล พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หลาน ของท่านแล้วในวันนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ขอขอบคุณคุณตูน บอดี้สแลม โครงการก้าวคนละก้าว ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และประชาชนทั่วประเทศ สำหรับการบริจาคและกำลังใจที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรมดีๆ มา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณด้วยหัวใจ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงถึงเจตจำนงสุจริต และความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามภารกิจของหน่วยงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน 6 ประการ อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ โปร่งใสตรวจสอบได้ มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ดูรายละเอียด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved