E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221
WELCOME TO NAKORNPING HOSPITAL WEBSITE.

โรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดระบบการจราจรในโรงพยาบาล

เพื่อลดอุบัติเหตุหน้าโรงพยาบาลและสร้างความตระหนักเรื่องการขับขี่ปลอดภัย ลดการบาดเจ็บศีรษะ ขอแจ้งการปรับการเดินรถในโรงพยาบาลและมีนโยบายเรื่องการสวมหมวกกันในโรงพยาบาล 100%

ดูรายละเอียด >

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประจำวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.00 น

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)มีค่า 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี < ดูรายละเอียด >

รายงานทั้งหมด >

2000+

จำนวนผู้ป่วยนอกต่อวัน

800+

เตียงสำหรับผู้ป่วยใน

130 +

แพทย์

2000+

จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

2017 © All Rights Reserved