พัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและวิจัย
โดยการสนับสนุนของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพิงค์
คณะกรรมการบริหารจัดงานวิจัยและวารสาร โรงพยาบาลนครพิงค์
โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-999200 ต่อ 1174 โทรสาร 053999200 ต่อ 1174
โรงพยาบาลนครพิงค์
Nakornping Hospital
ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการงานวิจัยและวารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
จึงของดการจัดอบรมงานวิจัยภายในปี 2563