รายงานสถานการณ์การใช้เตียง(ใช้เครื่องช่วยหายใจ)
Untitled Document
โรงพยาบาล
วันที่
เวร
จำนวนเตียงทั้งหมด
จำนวนเตียง ที่รองรับเครื่องช่วยหายใจ
จำนวนผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจปัจจุบัน
จำนวนผู้ป่วยนอนทั้งหมด
จำนวนผู้ป่วยที่รับได้อีก
543
โรงพยาบาลฝาง
10 มี.ค. 2560
เวรบ่าย
8
3
0
9
0
โรงพยาบาลจอมทอง
17 ธ.ค. 2560
เวรบ่าย
8
2
2
8
0
โรงพยาบาลลำพูน
29 ส.ค. 2559
เวรดึก
6
6
6
6
0
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
22 ก.ย. 2557
เวรเช้า
8
5
4
9
1
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
4 ก.ค. 2559
เวรเช้า
2
2
1
4
1
โรงพยาบาลนครพิงค์ (NICU)
10 ธ.ค. 2560
เวรบ่าย
8
6
11
9
0
โรงพยาบาลนครพิงค์ (Sub NICU)
23 พ.ย. 2560
เวรบ่าย
8
11
5
8
0
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (NICU1)
10 ต.ค. 2561
เวรดึก
7
7
3
7
0
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (NICU2)
27 ก.ย. 2558
เวรดึก
7
7
8
8
5
โรงพยาบาลสันทราย
31 มี.ค. 2559
เวรบ่าย
14
0
0
12
2
โรงพยาบาลนครพิงค์ (Sub NICU)
14 มิ.ย. 2559
เวรเช้า
16
4
2
15
1
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 77719
[นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554]

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215