อัตราค่าลงทะเบียนตามประเภทการประชุม


ประเภทการประชุม ค่าลงทะเบียน
แบบที่ 1 Pre congress session : Echocardiography for non cardiologist (Beginner) 1000
แบบที่ 2 Pre congress session : Echocardiography for sonographer 1000
แบบที่ 3 Pre congress session : Cardiovascular for Nurse 1000
แบบที่ 4 Pre congress session : Cardiovascular for Pharmacist 1000
แบบที่ 5 Pre congress session : Echocardiography for non cardiologist (Beginner) + ประชุมวิชาการ 3500
แบบที่ 6 Pre congress session : Echocardiography for sonographer + ประชุมวิชาการ 3500
แบบที่ 7 Pre congress session : Cardiovascular for Nurse  + ประชุมวิชาการ 3500
แบบที่ 8 Pre congress session : Cardiovascular for Pharmacist  + ประชุมวิชาการ 3500
แบบที่ 9 ประชุมวิชาการ Cardiac Network Forumn 2500