แจ้งการชำระเงิน


เลขที่บัตรประชาชน
คำแนะนำ: กรอก เลขบัตรประชาชน แล้วคลิกปุ่ม แสดงข้อมูล
วิธีการแจ้งชำระเงิน

1. โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี โรงพยาบาลนครพิงค์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม เลขที่บัญชี 515-1-04895-3

2. ค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนของท่านโดยการใส่เลขที่บัตรประชาชน

3. เลือกไฟล์รูปภาพสลิปการโอนเงินของท่าน

4. กดปุ่มบันทึก หรือ แก้ไขการแจ้งชำระเงิน

** ในกรณีที่ท่านโอนเงินมาเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรายชื่อของบุคคลที่ใช้สลิปการโอนเงินใบนั้นลงไปในสลิป และให้ทุกคนใช้รูปภาพสลิปใบเดียวกันแนบแจ้งชำระเงินของแต่ละคนเข้ามาในระบบลงทะเบียน

***หากท่านไม่ได้แนบสลิปการโอนเงินของท่านให้แล้วเสร็จ สถานะการลงทะเบียนของท่านจะไม่สำเร็จ

หลังการแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งใน 3 วันทำการ

หากสถานะการชำระเงินยังไม่เปลี่ยนแปลง ท่านสามารถติดต่อ คุณอัญชลี วัฒนมงคล โทร. 062-3104217

หากมีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อ คุณเกษณี ศรีพัฒนตระกูล โทร. 086-4398189