Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

ข่าวรับสมัครงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

   
ลงข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (หมดเขต 16 ก.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง (หมดเขต 9 ก.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 1 ก.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 14 มิ.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 9 มิ.ย. 2564
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 .(การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 2 มิ.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 28 พ.ค. 2564
เลื่อนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 .(การสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 21 เม.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 21 เม.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 9 เม.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หมดเขต 1 เม.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 24 มี.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 2 เม.ย. 2564) ลงข่าวเมื่อ 24 มี.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หมดเขต 19 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (หมดเขต 19 มี.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 3 มี.ค. 2564
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หมดเขต 25 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 15 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 5 ก.พ. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หมดเขต 5 ก.พ. 2564) ลงข่าวเมื่อ 21 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 27 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 19 ม.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิปวช.) และพนักงานบริกา (หมดเขต 18 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 13 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (หมดเขต 16 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(วุฒิปวช.) และตำแหน่งพนักงานบริการ (หมดเขต 6 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 4 ม.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (หมดเขต 8 ม.ค. 2564) ลงข่าวเมื่อ 4 ม.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1 ลงข่าวเมื่อ 23 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (หมดเขต 23 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ลงข่าวเมื่อ 11 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ลงข่าวเมื่อ 11 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (หมดเขต 16 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 11 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 9 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 6 พ.ย. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 2 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.), ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) (หมดเขต 16 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (หมดเขต 2 พ.ย. 2563) ลงข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวส.) (หมดเขต 29 ต.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2563
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานซักฟอก (หมดเขต 22 ต.ค. 2563) ลงข่าวเมื่อ 17 ต.ค. 2563
  ทั้งหมด 100 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3][4]    
2017 © All Rights Reserved