Facebook: โรงพยาบาลนครพิงค์ |   E-mail: nkp-hospital@live.com |   โทรศัพท์: 053999200 |   Fax : 053999221

จองวัคซีนกับ รพ.นครพิงค์

⭐⭐จองวัคซีนกับ รพ.นครพิงค์ อ่านทางนี้⭐⭐
จ.เชียงใหม่เปิดตัว "ก๋ำแปงเวียง" (Wall of Chiangmai) หรือกำแพงเมือง ระบบจองคิววัคซีนเพียงหนึ่งเดียวสำหรับ จ.เชียงใหม่
ตามที่ ศบค.ได้ประกาศปิดการจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม โดยให้แต่ละจังหวัดจัดระบบการจองวัคซีนผ่านช่องทางของตนเองนั้น
จ.เชียงใหม่จึงได้เปิดตัว "ก๋ำแปงเวียง" ระบบจองวัคซีนของ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อน จากที่มีการจองคิวผ่านหลากหลายช่องทาง จ.เชียงใหม่จึงได้มีแนวทางให้รวมการลงทะเบียนจองวัคซีนของ จ.เชียงใหม่ทั้งหมดไว้ที่ "กำแพงเมือง" เพียงจุดเดียว เพื่อให้บริหารจัดการ การฉีดวัคซีนของจ.เชียงใหม่ ได้อย่างเหมาะสม เป็นเอกภาพ
สำหรับผู้ที่จองคิวฉีดวัคซีนกับ รพ.นครพิงค์ที่ผ่านมานั้น รพ.นครพิงค์ได้ส่งข้อมูลการจองทั้งหมดให้กับทาง สสจ.เป็นผู้ดำเนินการจัดการคิวฉีดวัคซีนต่อไป โดยจะส่งข้อมูลไปตามลำดับผู้ที่มาจองก่อนหลัง
*** ดังนั้นผู้ที่จองคิวกับ รพ.นครพิงค์แล้วหากตรวจสอบในเว็บกำแพงเมืองพบชื่อแล้ว ก็ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก
*** ⭐เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่ จ.เชียงใหม่ ได้รับจัดสรรในแต่ละสัปดาห์ มีความไม่แน่นอน⭐
จึงยังระบุวันนัดล่วงหน้าไม่ได้ ดังนั้นเว็บกำแพงเมืองจะจัดคิวให้เป็นลำดับไว้ก่อน โดยยังไม่ระบุวันฉีด สถานะการจองในเว็บกำแพงเมืองของทุกท่านจะขึ้นว่า "ยังไม่ถึงคิวของท่าน" เป็นค่าตั้งต้น
***เมื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรของแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีการจัดคิวตามลำดับ โดยผู้ที่ได้คิวก็จะมีการแจ้งทาง sms และมีการอัพเดตสถานะในเว็บกำแพงเมือง เป็นวันเวลาและสถานที่ฉีด
*** ให้ยึดตามวันนัดของกำแพงเมืองเป็นหลัก ⭐คิวนัดเดิมที่จองไว้กับ รพ.จะไม่นำมาใช้⭐
***ทุกครั้งที่มีการอัพเดตข้อมูลก็จะแจ้งให้ทราบทางเพจเพื่อให้ท่านเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในเว็บกำแพงเมือง ทั้งนี้ท่านอาจได้คิวเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นกับจำนวนวัคซีนที่ได้จัดสรรจากส่วนกลาง
***ส่วนผู้ที่จองผ่านระบบหมอพร้อม ท่านสามารถมาฉีดตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ระบุในหมอพร้อมได้เลย
*** จุดฉีดวัคซีนของรพ.นครพิงค์ มี 2 จุดเช่นเดิม คือที่ รพ.นครพิงค์ และ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รอแจ้งจากกำแพงเมืองครับ (จะไม่มีจุด 700 ปีแล้ว)
ลิงค์เว็บ "ก๋ำแปงเวียง" Wall of Chiangmai https://www.chiangmaihealth.go.th/wallofcm/
ท่านที่รายชื่อตกหล่น หรือมีปัญหา สามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามได้ (line id :@192wqrsn) https://lin.ee/oiX7FY1

ทุกท่านจะได้คิวเป็นลำดับไว้ก่อน โดยจะมีสถานะเป็น "ยังไม่ถึงคิวของท่าน" เป็นค่าตั้งต้น


เมื่อได้คิวแล้ว สถานะจึงจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ฉีด ซึ่งอาจไม่ตรงกับคิวเดิมที่จองกับรพ.ไว้ ให้ยึดตามกำแพงเมืองเป็นหลัก


2017 © All Rights Reserved