ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี
ข้อมูลการนัด
  **ผู้เข้ารับการตรวจรายบุคคล ต้องนัดล่วงหน้าก่อนเวลา 15.00 น. ก่อนวันตรวจ 1 วัน**
HN :
   **กรุณากรอกเพื่อความสะดวกของท่าน
(เลข HN มี 7-8 หลัก ตัวอย่าง 5322222)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
 
 
ชื่อ-นามสกุลผู้รับบริการ :
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
คลินิก :
วันเดือนปีที่ต้องการนัด :
**กรุณาเลือกวันจันทร์-วันศุกร์เท่านั้น
รายการที่ต้องการนัด :
รายการที่ต้องการตรวจเพิ่ม :
(เบิกไม่ได้)        
ตรวจกรุ๊ปเลือด (BL GR) 160  บาท
ตรวจเลือด (ตรวจไวรัสตับอักเสบบี)
    HBs-Ag 130  บาท
    HBs-Ab 150  บาท
    HBc-Ab 300  บาท
ตรวจซิฟิลิส (VDRL)      50  บาท
ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) 200  บาท
ไขมันดี (HDL)     100  บาท ไขมันเลว (LDL) 150  บาท
  กรอกรหัสที่แสดงด้านล่าง ลงในช่องนี้  
2017 All Rights Reserved