ระบบนัดผู้ป่วยออนไลน์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี
ผู้รับบริการแบบกลุ่ม
  **การนัดแบบกลุ่ม ท่านต้องส่งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ก่อนวันนัดตรวจ**
กรุณาส่งรายละเอียดที่ต้องการตรวจไปที่อีเมลล์ nkpoccmed@gmail.com

เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องตรวจสุขภาพโดยตรงค่ะ

2017 All Rights Reserved