: ติดต่อผู้อำนวยการ
 

สาส์นจากผู้อำนวยการ

สวัสดีครับ
      ผม นายแพทย์วรเชษฐ   เต๋ชะรัก  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลนครพิงค์
ในการดูแลสุขภาพของท่าน
      หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใด เกี่ยวกับการให้การบริการของโรงพยาบาล หรือมีเรื่องที่ต้องการแจ้งให้กระผมทราบ
โดยตรง ท่านสามารถส่งข้อความมาถึงผมได้
      ผมจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

      ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ
กรณีที่เป็นข้อร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียน พร้อมชื่อ-นามสกุล และช่องทางในการติดต่อกลับ
หากท่านกรอกไม่ครบทั้งสามช่อง  เราจะถือว่าข้อมูลนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้อร้องเรียนได้
ชื่อ - นามสกุล :
E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เราติดต่อกลับ :

โปรดยืนยันตัวตน*

 

 

2017 All Rights Reserved