: ติดต่อโรงพยาบาล
 
เมนูติดต่อโรงพยาบาล
       โรงพยาบาลนครพิงค์มีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของ
ทางโรงพยาบาล หรือสามารถสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการรักษา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการทราบ 
       เพียงกรอกชื่อและอีเมล์ของท่าน พร้อมทั้งข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกดปุ่มส่งข้อความ  จากนั้นทางเจ้าหน้าที่
จะหาคำตอบ(ในวันเวลาราชการ) และทำการส่งข้อมูลตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ 
       หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์   0-5399-9200 ต่อ 0 กรณีที่ต้องการคำตอบเร่งด่วน
กรณีที่เป็นข้อร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการร้องเรียน พร้อมชื่อ-นามสกุล และช่องทางในการติดต่อกลับ
หากท่านกรอกไม่ครบทั้งสามช่อง  เราจะถือว่าข้อมูลนี้ไม่สามารถนำมาเป็นข้อร้องเรียนได้
ชื่อ - นามสกุล :
E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ :
**เนื่องจากระบบ sms ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว รบกวนโทรสอบถามข้อมูล 053999200 ต่อ 0 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์**
กรอกรหัสที่แสดงด้านขวา ลงในช่องนี้
** หากท่านไม่กรอกรหัสหรือกรอกรหัสไม่ถูกต้อง ท่านอาจจะได้พิมพ์ข้อความใหม่ทั้งหมด **
 

 

2017 All Rights Reserved