นวตกรรม (Innovation)
เลขทะเบียน in003
เรื่อง
นวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยทารกระยะสุดท้าย “กล่องดวงใจ” (Box of love) [อ่านแล้ว 1022 ครั้ง]
เจ้าของผลงาน : รพ.นครพิงค์
โพสต์เมื่อ :: 18 เม.ย. 2554 11:09 น.

ความคิดเห็นทั้งหมด ::. (1)
>>

 

 

Copy right © เครือข่ายการบริการทารกแรกเกิดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน: 0-5399-9200 ต่อ 9250   Fax.: 0-5399-9215