รูปกิจกรรม Resident

 • Aeromed

 • Airway workshop_1

 • Airway workshop_2

 • Airway workshop_3

 • CCEM2017

 • CCEM2018

 • Elective toxicology

 • EM tox

 • EM tox2

 • pre-OSCE

 • Simulation

 • Sky doctor2560_1

 • Sky doctor2560_2

 • Special lecture

 • งานปฐมนิเทศน์2559

 • งานปฐมนิเทศน์2560

 • งานปีใหม่

 • งานปีใหม่_2

 • งานปีใหม่2561

 • งานปีใหม่2562

 • งานเลี้ยงส่งresident3

 • สวัสดีปีใหม่2562_1

 • สวัสดีปีใหม่2562_2

 • อบรม sky doctor2562

 • อบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ