กิจกรรม ปี 2558

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558