กิจกรรม ปี 2560

13 ธันวาคม 2560 ต้อนรับผู้อำนวยการและคณะโรงพยาบาลลำพูนมาศึกษาดูงาน