กิจกรรม ปี 2560

18 ธันวาคม 2560 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ดูงาน ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงใหม่