กิจกรรม ปี 2561

23 มกราคม 2561 เปิดตึก 100 ปี สาธารณสุข ณ ตึกศูนย์แพทย์ฯ รพ.นครพิงค์