วิสัยทัศน์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้นนำระดับนานาชาติ ในปี 2570