โรคหลอดเลือดสมอง
 
  คุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ??
ความดันโลหิตสูง:
ไขมัน Cholesterol:
เบาหวาน:
สูบบุหรี่:
หัวใจเต้นผิดปกติ Atrial fibrillation:
การรับประทานอาหาร:
การออกกำลังกาย:
ประวัติในครอบครัวเป็นโรคอัมพฤกษ์:
 
   
 
" คลิกเลือกคำตอบทุกข้อแล้วกดปุ่ม ดูผลการประเมิน "

ติดต่อ ผู้ประสานงาน คุณสุภัจฉรี ทองจ่าม โทร 2405