Nakornping

Minimarathon ครั้งที่ 6

รพ.นครพิงค์ รณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์
ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 05.00-09.30 น.
ณ กองพลทหารราบที่ 7

รายละเอียด

นครพิงค์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 6

Running map

แผนที่วิ่ง

เลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูแผนที่อื่นๆ

Update

The number of runners

200
Mini ชาย
130
Mini หญิง
535
Fun Run
335
Happy Walk
68
Virtual Run
253
ไม่ประสงค์วิ่ง
1521
รวม
Application conditions

เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนจะทำการสมัคร
2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะที่การสมัครไว้ได้
3. การรับรางวัล ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้ทำการสมัครไว้ หากผู้เข้าแข่งขันไม่ตรงตามชื่อที่สมัครไว้การรับรางวัลถือเป็นโมฆะ และให้รางวัลผู้เข้าเส้นชัยลำดับถัดไป
4. ผู้สมัครยินยอมให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในกิจกรรมวิ่ง และการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมวิ่งให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
5. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน ภายในกิจกรรมครั้งนี้ ที่ถ่ายทำโดยคณะผู้จัดงานและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดงาน เป็นลิขสิทธิของผู้จัด อาจมีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้คณะผู้จัดงานเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตบุคคลในภาพ
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร และยืนยันว่ามีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งก่อน หลัง และระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม

 

Sponsors

ผู้สนับสนุน

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานวิ่ง

 

ทางโรงพยาบาลจะมีการอัพเดทสถานการณ์การจัดงานและข่าวสารอื่นๆเพื่อสื่อสารกับนังวิ่งทุกท่าน ผ่านทางช่องทางเพจเฟสบุ๊คของโรงพยาบาลนครพิงค์
Contact Us

ติดต่อเรา

การสมัครวิ่ง ไลน์เบอร์วิ่ง

คุณเกษณี
Phone: 0654725518
Line ID: 0654725518

การชำระเงินและสปอนเซอร์

คุณธนัญภรณ์
Phone: 0654725512
Line ID: 0654725512

การรับบริจาคอาหาร

นพ.ชนัตถ์
Phone: 0818831525