อายุรแพทย์นครพิงค์ • ให้การรักษาโรคทางอายุรกรรม สร้างเสริมสุขภาพ
  และบริการสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
 • ทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและแบบสหวิชาชีพ
 • "ให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตามมาแก่ท่านเอง
  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 • พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก
ตารางคลินิกเฉพาะโรค ห้องตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

  OPD เช้า OPD บ่าย
จันทร์ คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคเลือด
คลินิกโรคต่อมไทรอยด์
คลินิกวัณโรค
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซัม
อังคาร คลินิกโรคทางเดินอาหาร
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกโรคผิวหนัง
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซัม
คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ
พุธ คลินิกโรคติดเชื้อ
คลินิกโรคไต
คลินิกโรคไต
พฤหัสบดี คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คลินิกโรคเลือด
คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
คลินิกวัณโรค
ศุกร์ คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ
คลินิกโรคติดเชื้อ
คลินิกโรคผิวหนัง
คลินิกโรคติดเชื้อ

สอบถามข้อมูล 053-999200 ต่อ 1130, 1153 หรือ 1154 ในวันและเวลาราชการ