กุมารแพทย์นครพิงค์ • ทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและแบบสหวิชาชีพ
 • ให้การรักษาโรคทางกุมารเวชกรรม สร้างเสริมสุขภาพ
  และบริการสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
 • "ให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
  ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตามมาแก่ท่านเอง
  ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"
 • พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

ตารางคลินิกเฉพาะโรค ห้องตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์

  เวลา 08.00 น. – 12.00 น เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
จันทร์ คลินิกโรคไต  0503                          (นพ.สุรชาย)
คลินิกโรคหัวใจ     0502                   (พญ.นันทวัน)
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ 1  0506      (พญ.หทัยทิพย์)
อังคาร คลินิกพัฒนาการ    0514                  (พญ.มณีรัตน์)
คลินิกโรคเลือด      0504                  (พญ.อรุณรัตน์)
คลินิกโรคทรวงอก   0513            (นพ.ขุนเขา)
พุธ คลินิกระบบประสาท   0507               (พญ.วารุณี)
คลินิกโรคติดเชื้อ   0510                  (พญ.สุภารัชต์)
 คลินิกภูมิแพ้         0509               (พญ.พรสุดา)
 คลินิกการดูแลอนามัยแม่และเด็ก  ( พญ.พนิดา )
พฤหัสบดี คลินิกทารกแรกเกิด  0512                     (พญ.ปัฐมาลักษณ์)
คลินิกทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย 0522      (พญ.ประภาวรรณ)
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กดี 0501(พญ.กัลมลี)
คลินิกทารกแรกเกิด  0512                 (พญ.ปัฐมาลักษณ์)
คลินิกทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย 0522 (พญ.ประภาวรรณ)
คลินิกส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กดี 0501(พญ.กัลมลี)
ศุกร์ คลินิกโรคเลือด      0504                   (พญ.อรุณรัตน์)
คลินิกเด็กอ้วนและเบาหวาน  0529     (พญ.หทัยทิพย์)
คลินิกระบบประสาท   0507               (พญ.วารุณี)
คลินิกเด็กอ้วนและเบาหวาน  0529     (พญ.หทัยทิพย์)
 
 

หมายเหตุ
1. คลินิกระบบประสาท วันพุธ ทุกตึกสามารถนัด FU ได้
2. คลินิกต่อมไร้ท่อ 1 ผู้ป่วยที่ Dx thyroid ให้นัดผู้ป่วยเวลา 08.00 น.เพื่อเจาะเลือด TFT และฟังผลเลือดช่วงบ่าย ส่วน Dx CPP , FTT , short stature ให้นัดมา 13.00 น.
3. คลินิกต่อมไร้ท่อ 2 ให้นัดผู้ป่วยมา 08.00 น. เนื่องจากมีเข้ากลุ่มอาหารและออกกำลังกายทั้งวัน
4. ขอความร่วมมือในการแนะนำญาติ หากผู้ป่วยอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลให้เตรียมขอใบส่งตัว (ใบ refer) มาด้วยและสอบถามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ปัจจุบัน ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามหากผู้ป่วยไม่มาตามนัด