หน้าหลัก
เกี่ยวกับสุขศึกษา
เครือข่ายสุขศึกษา
ข้อมูลสื่อสุขศึกษา
ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ
เอกสารดาวน์โหลด
   

 
พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
 
นายมนตรี นรสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3043
[นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560]
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์ Copyright 2017 © Nakornping Hospital
159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0-5399-9200