กิจกรรม ปี 2557

พิธีไหว้ครู นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557